Itlaan haetaan tieteellistä päätoimittajaa

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiössä (Itla) on avoinna tieteellisen päätoimittajan tehtävä. Tieteellinen päätoimittaja vastaa Itlan Kasvun tuki -tietolähteen kehittämisestä, toimittamisesta ja sisällöstä yhdessä muun toimitustyöhön osallistuvan henkilöstön kanssa. Päätoimittaja vastaa lasten kasvun tueksi tarkoitettujen menetelmien arvioinnista ja toimii Tieteellisen neuvoston sihteerinä. Lisäksi päätoimittaja edustaa Itlaa erilaisissa julkisissa yhteyksissä, koordinoi yliopisto- ja tutkimusorganisaatioyhteistyötä ja vastaa pohjoismaisesta verkostoyhteistyöstä. Itlan viestinnän sisällöt eri kohderyhmien kanssa pohjautuvat tieteelliseen tietoon, jonka arvioinnista ja tuottamisesta tieteellinen toimitus osaltaan vastaa yhdessä Itlan viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Tehtävänkuvaan voi sisältyä myös esihenkilötehtäviä.

Itla on nopeasti kehittyvä, kasvava ja kansainvälistyvä toimija lapsi- ja perhepoliittisella kentällä. Hakijalta edellytetään joustavuutta, valmiutta toteuttaa organisaation uusia painotuksia ja viedä Itlan strategiaa eteenpäin yhdessä muun henkilöstön kanssa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää

  • tohtorin tutkintoa soveltuvalta alalta (esimerkiksi psykologia, sosiaalipsykologia, kasvatustiede, lääketiede) sekä vahvaa osaamista ja ymmärrystä lapsen kehityksestä, erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen osa-alueista
  • tutkimusmenetelmien, erityisesti interventiotutkimuksissa käytettyjen menetelmien vahvaa tuntemusta
  • kykyä tieteellisten tutkimustulosten yleistajuistamiseen niin kirjallisesti kuin suullisestikin
  • esiintymistaitoa
  • erinomaista englannin kielen taitoa, muu kielitaito, erityisesti pohjoismaisten kielten taito, katsotaan eduksi
  • palvelujärjestelmän tuntemus ja kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen katsotaan myös eduksi.

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman pian.

Hakemus viimeistään 22.11.2018 klo 16

Itlalle osoitetut hakemukset liitteineen ja palkkatoiveineen tulee toimittaa osoitteeseen taina.laajasalo @ itla.fi viimeistään 22.11.2018 klo 16 mennessä. Kirjoita sähköpostin otsikoksi ”Hakemus tieteelliseksi päätoimittajaksi”.

Lisätiedot

Lisätietoja tehtävästä antavat tieteellinen päätoimittaja Taina Laajasalo, puh. 044 022 0046 ja kehitysjohtaja, säätiön asiamies Petra Kouvonen, puh. 041 455 2280.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr:n tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Itla on itsenäinen säätiö, jota johtaa hallitus. Kansanedustajista koostuva valtuuskunta seuraa, tukee ja edistää säätiön toimintaa. Eduskunta lahjoitti Itlalle 2017 satavuotisjuhlapäätöksellä 50 miljoonan euron pääoman. Toiminta rahoitetaan pääasiassa pääoman tuotolla.   

Itla – Siltoja tutkimuksen, käytännön ja päätöksenteon välille

 

Kirjoitettu 06.11.2018